Het Doorstroomhuis

Doel en doelgroep

Het doel van het doorstroomhuis is om starters verder te helpen in hun wooncarrière. Tegelijkertijd helpt het doorstroomhuis ook bij het vrijspelen van sociale huurwoningen. Op die manier helpt het ook de nieuwe generatie woonstarters.

Bijkomend voordeel is dat het doorstroomhuis bijdraagt aan het betaalbaar houden van koopwoningen in de stad. Op die manier zijn middeninkomens niet genoodzaakt zijn de stad te verlaten.

Dit concept draagt bij aan de volgende knelpunten op de woningmarkt:

  1. Prijs van een woning: Huizenprijzen stijgen en worden in Amsterdam onbetaalbaar voor mensen zonder vermogen, zowel op de huur- als op de koopmarkt.

 

 • Kapitaal starters: Starters hebben vaak nog onvoldoende vermogen om een huis op de markt te kunnen kopen (kosten koper, oververhitte markt, eisen aan een hypotheek, …)

 

 

Het concept

De doorstroomwoning is gebaseerd op de koopgarant. Dit is een concept waarbij de koper een huis koopt van een woningcorporatie tegen een lagere prijs. De prijs wordt berekend aan de hand van een formule die door het ministerie RO&M is vastgesteld. Des te groter de prijsverlaging, des te minder winst uit de waardestijging bij de koper terecht komt. Daarnaast is de afspraak dat de corporatie de woning bij verkoop terugkoopt. Op die manier blijft de woning ook voor volgende kopers betaalbaar.

 

Bij het doorstroomhuis wordt de koopgarant specifiek aangeboden aan mensen die 4,5 jaar huren bij de Key. Hierdoor faciliteert de Key niet alleen de eerste woonstap, maar ook de tweede woonstap in de wooncarrière. Bovendien bied je een alternatief aan voor mensen de eigenlijk te veel verdienen voor een sociale huurwoning. Door deze mensen verder te helpen in hun wooncarrière, komen er weer starterswoningen vrij voor een nieuwe generatie starters. Wanneer de koper klaar is voor de derde stap, verkoopt deze het huis weer terug aan de Key. De waardeverandering wordt door beide partijen gedeeld. De Key behoudt zo zijn woningvoorraad, de koopstarter wordt verder opweg geholpen. Daardoor komen woningen vrij voor een nieuwe generatie starters. Een win-win-win situatie dus!

 

Input

De input voor dit concept hebben we allereerst gekregen door met experts in gesprek te gaan. Dit hebben wij gedaan in twee klankbordgroepen:

Sessie 1

 • Bernard Wouters (directeur Opmaat),
 • Bas Lieskers (partner bij Heren5 Architecten)
 • Clemens Mol (adviseur bij !Woon)
 • Twee starters.

 

Sessie 2:

 • Chris van Groenigen en Vera Berkers (adviseurs van de afdeling wonen bij gemeente Amsterdam en auteurs van de Woonagenda)
 • Desiree Eriks (adviseur van het programma jongeren- en studentenhuisvesting van de gemeente Amsterdam)
 • Timothy Veenboer (Bestuursadviseur van Thijs Reuten- Portefeuillehouder Wonen stadsdeel Oost)
 • Een starter.

 

In beide sessies hebben we goed gespard over het concept. Uit beide sessies hebben we meegenomen dat de kracht van het doorstroom huis zit in de toepassing van een bestaand concept op een specifieke doelgroep. Door specifiek op scheefwoners bij sociale huurwoningen te richten, beperk je het aantal mensen dat van deze regeling gebruik zal maken. Tegelijkertijd is het voor de markt een duurzaam middel, omdat het speculatie tegengaat. Er blijven echter wel een aantal aandachtspuntjes, zoals het erfpachtsysteem en de liquiditeit van de woonstichting.

 

Naast de klankbordgroepen hebben we het onderwerp ook aangekaart in onze eigen vriendenkringen. Hoe staan deze starters hier tegenover? Hieruit hebben we opgemerkt dat dit zeker een interessant concept kan zijn voor starters die wel toe zijn aan een volgende stap, maar nog niet voldoende verdienen om een huis te kopen in Amsterdam. Voor hen geldt dit echt als een opstapje naar een eigen huis. Starters die wel voldoende middelen hebben om een huis te kopen zien minder in dit concept. Dit komt omdat zij de winst van het huis niet willen delen.

 

Knelpunten

 • Corporaties verkopen toch wel in Amsterdam. Daarom is het zaak om koopgarant te framen als oplossing voor scheefwonen.
 • Corporaties verkopen nog maar weinig woningen. Daarnaast zijn de woningen die zij verkopen vaak veel te duur waardoor deze woningen niet aansluiten bij geformuleerde doelgroep.
 • Boekhoudkundig is het lastig om koopgarant producten op de balans te zetten.
 • Welke liquiditeit moet er worden aangehouden?
 • Wat doe je met mensen die niet weggaan of bijvoorbeeld hun kinderen laten wonen?

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s