Kansrijk Loten

Als woonstarter is het in het huidige systeem praktisch onmogelijk om een sociale huurwoning in Amsterdam te vinden. De gemiddelde inschrijfduur, inclusief woonjaren, van een woningzoekende in Amsterdam voordat hij of zij een (nieuwe) sociale huurwoning via de wachtlijst betrekt,  is maar liefst 12, 2 jaar. Voor een starter die zich netjes vanaf zijn of haar 18e verjaardag inschrijft bij Woningnet als woningzoekende in Amsterdam, betekent dit diegene al geen starter meer is wanneer hij of zij aan de beurt komt. Het zou voor de starter op de Amsterdamse woningmarkt dan ook aantrekkelijk zijn als inschrijfduur niet meer de belangrijkste factor zou zijn. Het woonconcept Kansrijk Loten wil graag meer woningen voor woonstarters aanbieden via een uitgebreider en selectiever lotingsysteem. Gebaseerd op de cijfers uit het eindrapport van Rigo Research is de gemiddelde wachttijd voor een lotingwoning 3,8 jaar; aanzienlijk korter dan in het wachtlijstsysteem, en dan betreft dit nog maar een verloting van slechts 15% van de beschikbare sociale huurwoningen in Amsterdam.

In 2015 was de slagingskans voor een lotingwoning in de gemeente Amsterdam ongeveer 0,09%. Onderzoek wijst uit dat woningzoekenden die volledig gebruik maakten van hun mogelijkheden om een lotingwoning te bemachtigen in één jaar ongeveer 9,1% kans hebben om eenmaal dat jaar op de eerste plaats voor een woning te eindigen. Om de kansen voor starters via loting te vergroten, doet Denktank de Starterswoning een voorstel om de hoeveelheid lotingwoningen én de hoeveelheid toegestane reacties voor woonstarters op deze woningen, te vergroten.

Woonconcept “Kansrijk Loten”

Tijdens het in kaart brengen van de woonwensen van de starter en de knelpunten op de woningmarkt, kwamen wij vaak tegen dat het huidige systeem van wachten op basis van inschrijfduur weliswaar transparantie en een zekere mate van zekerheid biedt, maar dat het tegelijkertijd ook een bijna uitzichtloze situatie creëert voor diegenen die letterlijk de leeftijd nog niet hebben om in aanmerking voor een woning te komen middels dit systeem. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een mogelijke manier om het in aanmerking komen voor een sociale huurwoning voor de woonstarter die niet in aanmerking komt voor bestaande urgentieregelingen en die dus gewoon zijn of haar tijd moet afwachten op de wachtlijst, te versnellen.

Het doel van dit woonconcept  is om 75% van de beschikbare woningen voor starters via loting aan te bieden. De overige 25% kunnen via het huidige systeem verdeeld blijven worden, zodat er een overgangssituatie mogelijk is voor starters die al langer ingeschreven staan en zij zo niet in één keer hun opgebouwde kansen zouden verliezen. Om de kans op een woning door middel van loting te verhogen voor de Amsterdamse starter, worden er enkele aanpassingen gemaakt aan het huidige lotingssysteem. De voorwaarden om mee te kunnen loten zijn:

  1. De starter is jonger dan 28 jaar op het moment van inschrijven voor het loten;
  2. De starter heeft economische binding met de Stadsregio Amsterdam, of;
  3. De starter heeft maatschappelijke binding met de Stadsregio Amsterdam;
  4. De starter wordt een vijfjarencontract aangeboden voor de woning.

Tegelijkertijd met het meeloten naar een woning kun je gewoon ingeschreven blijven staan op de wachtlijst, zodat je daar geen jaren op verliest.

In het huidige systeem mag er vier keer per week gereageerd worden op een woning, tweemaal via het wachtlijstsysteem en tweemaal via loting. In dit voorgestelde systeem mag de starter nog steeds vier maal per week reageren op een woning, maar hij of zij mag naar eigen inzicht bepalen of dat via het lotingssysteem of het wachtlijstsysteem plaatsvindt.

Naast het gegeven dat een uitgebreid lotingssysteem ervoor kan zorgen dat de woonstarter eerder aan zijn of haar wooncarrière kan beginnen, levert dit systeem nog een voordeel op. In het huidige wachtlijstsysteem wordt een beschikbare huurwoning gemiddeld 8,1 maal afgewezen voordat deze geaccepteerd wordt. Bij loting ligt het gemiddeld aantal afwijzingen voor acceptatie beduidend lager, namelijk op 1,5 maal. Een uitgebreider lotingssysteem zorgt dus niet alleen voor meer kansen voor de woonstarter om de Amsterdamse woningmarkt te kunnen betreden, maar zou er ook toe kunnen bijdragen dat woningen sneller geaccepteerd worden, wat weer de doorstroom ten goede kan komen.

Vervolgstappen

De cijfers uit dit overzicht zijn afkomstig van een diepgaand onderzoek over de mogelijkheden van loten op de sociale woningmarkt in Stadsregio Amsterdam tot en met de eerste helft van 2016. Dit betekent dat er gerekend is met een zeer kleine hoeveelheid woningen die beschikbaar waren voor loting. Zoals eerder genoemd, is dit voorstel voornemens om het percentage lotingwoningen voor starters aanzienlijk op te schroeven. De verwachting is dan ook dat het slagingspercentage omhoog gaat, wat in het huidige lotingssysteem nog een valkuil is gezien de grote hoeveelheid reacties op een zeer kleine hoeveelheid beschikbare lotingwoningen. Echter, deze gevolgen zijn nog niet volledig doorgerekend en dit zou dan zeker nog nodig zijn om het woonconcept verder te onderbouwen.

Voor de woonstarter die in letterlijke zin de leeftijd nog niet heeft om succesvol te zijn in het wachtlijstsysteem, is een uitgebreider lotingssysteem met de voorwaarden die hierboven zijn genoemd, een eerlijke kans om de eerste stap in zijn of haar Amsterdamse wooncarrière te kunnen zetten.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s