Woonfonds

Inkomenscoöperaties

Een van de grootste problemen op de woningmarkt is de moeizame doorstroom van sociale huur naar vrije sector-huur. Er zit een gat tussen de prijzen tot €710,- in de sociale huur en ongeveer €1100,- in de vrije sector. Dit probleem wordt nog eens versterkt doordat er in de vrije sector vaak inkomenseisen aan de huurder worden gesteld. Zo vraagt de Key bijvoorbeeld dat men 3 maal de huurprijs verdient en een vast inkomen heeft. Het doel van dit concept is het die hoge inkomenseis te verminderen en de huurder de vrijheid te geven om financiele risico’s zelf in te schatten.

Die inkomenseis is er om het risico van de Key te verminderen. Als de wooncorporatie zomaar iedereen toe laat tot de woningen zullen zij voortdurend bezig zijn met huurachterstanden, uitzettingen en leegstaande woningen. Dit kost veel geld. Willen we die inkomenseis dus verlagen, moeten we iets aan dat risico doen dat een lagere grens met zich meebrengt. Dat doen we door een groep mensen te verzamelen die garant staan voor elkaars huur. Als iemand weet dat hij of zij de huur van de volgende maand niet kan betalen, springen de leden van de inkomenscoöperatie in. Hierop volgt een puntsgewijze samenvatting van het concept.

Doelstellingen van de Inkomenscoöperatie:

  1. Risico op huurachterstand verminderen waardoor de inkomenseis omlaag kan.
  2. De sociale cohesie in een wooncomplex vergroten.
  3. Huurders de vrijheid geven om zelf financiële risico’s te nemen (en dragen).

Het idee:

  • Een inkomenscoöperatie bestaat uit 10 tot 30 huishoudens.
  • Er kunnen meerdere groepen in één gebouw zitten (indeling idealiter per gang/verdieping/etc.)
  • Iedereen kiest een bedrag dat hij/zij per maand inlegt (gemiddeld ongeveer 3% van de maandhuur)
  • Als iemand verwacht de volgende maand de huurprijs niet te kunnen betalen, dan wordt die aangevuld uit de pot. Dit hoeft niet terugbetaald te worden.
  • De hoeveelheid geld die hij/zij maximaal kan ontvangen is relatief aan hoeveel er per maand wordt ingelegd.
  • De leden beslissen onderling of er een geldige reden is om uit te betalen, dit staat niet vast.
  • Op deze manier wordt het risico op huurachterstand verminderd waardoor de inkomenseis in de Vrije Sector wat omlaag kan.

 

Toelichting en knelpunten

Als besloten wordt om een inkomenscoöperatie te starten in een gebouw, zal er allereerst een bestuur moeten worden aangewezen. De voorzitter zorgt voor de organisatie en het onderlinge contact met de leden en de penningmeester houdt alle financiële zaken bij. Het lijkt ons nuttig dat een coöperatie een contactpersoon bij de Key heeft die in deze beginfase advies kan geven. Vervolgens opent elk lid een persoonlijke spaarrekening waar zij elke maand hun contributie op storten. Het bestuur is gemachtigd om hier geld vanaf te halen om naar het behoevende lid over te maken. De coöperatie is vooral in deze beginfase fragiel. Na een jaar zal er een fikse buffer zijn opgebouwd waardoor er meer klappen kunnen worden opgevangen. Als een lid besluit om uit de inkomenscoöperatie te stappen, dan kan hij of zij haar potje gewoon meenemen.

Mensen hebben een goede reden om in zo’n coöperatie te stappen als de inkomenseis daardoor omlaag gaat en kunnen zelfs enthousiast zijn. Het is echter van groot belang dat leden zich betrokken blijven voelen. De meeste van dit soort collectieven vallen na verloop van tijd uit elkaar omdat mensen zich niet meer betrokken voelen en het slechts als een lastpost ervaren. De oplossingen daarvoor zijn dat mensen inspraak krijgen in wanneer iemand een vergoeding ontvangt en door eens in de zoveel tijd bijeen te komen. Eva Vriens doet onderzoek naar dit soort collectieven en deed de suggestie dat de verantwoordelijkheid voor het organiseren van een borrel rouleert tussen de verschillende leden. Zo blijft iedereen actief betrokken bij de inkomenscoöperatie.

De inleg van mensen is ook van belang. Dit bedrag mag niet te hoog zijn, aangezien dat alleen maar meer druk op de huurder zet. Wij zijn uitgegaan van ongeveer 3% van de huurprijs. Dat is zo’n twintig euro per maand als je 700 euro moet betalen en zo’n 50 euro per maand als je 2.000 betaalt. Er moet daarom wel een maximum zitten aan het bedrag dat uitgekeerd kan worden. Dat zal liggen tussen de 100 en 500 euro en is voor een deel gebonden aan het bedrag dat iemand per maand inlegt.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s