Verslag ‘Stadsleven: Wij willen wonen!’

Naast het in kaart brengen van de starter, proberen we ook al bestaande initiatieven in kaart te brengen. Hiervoor gaan we in gesprek met verschillende experts en bezoeken we verschillende thema-avonden.

Afgelopen week hebben we dit afgetrapt met ‘Stadsleven: wij willen wonen!’ in de Balie. Een avond met verschillende sprekers die ons op de hoogte hebben gebracht van de ontwikkelingen op dit moment. De avond begon met de stand van zaken op dit moment. Esther Agricola, directeur RVE Ruimte en Duurzaamheid, vertelde over ontwikkelingen en mogelijkheden binnen de stad en de afwegingen die door de gemeente hierbij worden gemaakt. Moet Amsterdam groter worden, of moet er beter gebruik gemaakt worden van de ruimte die er is? En wat betekent dat vervolgens voor de kwaliteit van wonen? Er moeten immers ook supermarkten en sportvelden in de buurt zijn voor een prettige leefomgeving. Dat roept bij ons de vraag op: welke elementen heeft de starter nodig voor een prettige leefomgeving?

De avond vervolgde met een panel over doelgroepgerichte woonconcepten. Dat valt precies in ons straatje! Interessant was dan ook om te horen hoe anderen met dit onderwerp bezig zijn. Zo leerden we dat ‘Heren 5 architectenbureau’ met precies hetzelfde bezig zijn als wij, maar dan voor ouderenwoningen. En AM heeft naar aanleiding van focusgroepen de ‘friends-contracten’ geïntroduceerd: het mogelijk maken van samen huren zonder hoofdhuurder. Opvallend was dat beide partijen zich hebben gespecialiseerd in een andere doelgroep, maar al snel tot de conclusie kwamen dat ouderen en jongeren niet veel van elkaar verschillen in hun woonwensen: samenwonen met anderen, het terloops de buren ontmoeten, het hebben van voorzieningen in het gebouw.

Tot slot is ook het stukje koop deze avond naar voren gebracht. NL Architects heeft in de Bijlmer gewerkt aan Kleiburg. Een experiment waarbij woningen voor een symbolische bedrag, €1, zijn verkocht. Daar stond tegenover dat de woningen in zijn geheel nog moesten worden gerenoveerd. Dit project heeft de kans geboden aan mensen met een beperkt budget om ook een huis te kunnen kopen. De afsluiter van de avond, Mirjam de Rijk, is echter van mening dat het stimuleren van koop helemaal niet zo wenselijk is. Het brengt immers financiële risico’s met zich mee die we hebben kunnen ervaren tijdens de crisis van 2008. De enige reden om koop te stimuleren is dat het een gevoel van eigenaarschap geeft die bij huurders vaak ontbreekt. In plaats van te bedenken hoe meer mensen een huis kunnen kopen, kan ook worden nagedacht hoe het gevoel van eigenaarschap bij huurders kan worden gestimuleerd.

In deze blog is een sneltreinvaart de gehele avond de revue gepasseerd. Mocht je dit interessant vinden dan kun je avond ook hier terugkijken. Op hun website zijn ook filmpjes te vinden van initiatieven voor de woningmarkt uit andere landen.

Wie is de starter op de Amsterdamse woningmarkt?

Inmiddels zijn wij met denktank “de Starterswoning” drie weken officieel bezig met onze opdracht: het openbreken van de Amsterdamse woningmarkt voor starters!

Een centrale vraag waar wij ons op dit moment mee bezighouden, is het in kaart brengen wie die starter nu eigenlijk is. Is het de hippe ZZP’er die zijn freelance werk doet vanuit een flexibele werkplek? Is het dat jonge stel dat graag samen wil gaan wonen in Amsterdam, maar noodgedwongen buiten de stad moet kijken omdat hun woonwensen bijna onmogelijk lijken in Amsterdam? Is het de afgestudeerde die nu geen recht meer heeft op een campuscontract en dus ook moet gaan verhuizen? Volgens ons heeft ‘de Amsterdamse starter’ eigenschappen van al deze stereotypen, maar voornamelijk is de starter simpelweg jong en op zoek naar woonruimte in Amsterdam!

Om het overzicht te bewaren en om steeds in ons achterhoofd te houden voor wie deze denktank is opgericht, werken we op dit moment met twee profielen van starters die symbool staan voor “de Amsterdamse starter”. Enerzijds hebben we een profiel opgesteld waarbij een nadruk ligt op flexibiliteit, zowel in de werkomgeving als de woonomgeving van deze starter. Het andere profiel benadrukt het beeld van een koppel dat graag samen wil wonen in de stad, maar liever niet met z’n tweeën in een studentenkamertje met 5 huisgenoten wil belanden.

Door onze ideeën, vragen en plannen telkens te spiegelen aan deze profielen, hopen wij rekening te houden met een breed profiel van het abstracte begrip ‘de Amsterdamse starter’.

Natuurlijk willen wij graag weten of deze profielen aansluiten bij de werkelijkheid.  Herken jij jezelf (deels) in de geschetste profielen? Of juist helemaal niet?